Płatności

Umożliwiamy następujące formy płatności:

  1. gotówką w danym oddziale firmy
  2. kurierowi przy odbiorze przesyłki (za pobranie doliczane jest 7 zł brutto prowizji kuriera)
  3. przelewem na wskazane konto bankowe w odroczonym terminie płatności (kredyt kupiecki)

O obowiązującym rodzaju płatności Kupujący informowany jest na początku współpracy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany formy płatności w trakcie współpracy w wypadkach gdy Kupujący zalega z płatnościami.

  1. W przypadku gdy strony ustalają odroczoną formę płatności Kupujący dostarczy na prośbę Sprzedającego kopię dokumentów rejestracyjnych potwierdzających fakt prowadzenia działalności gospodarczej oraz bycia płatnikiem VAT.
  2. W przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczone produkty, Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację dostaw do czasu uregulowania zaległych należności lub zmienić formę lub termin płatności.
  3. W każdym przypadku nieterminowego regulowania płatności, Sprzedający ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie w zapłacie.

  • Kredyt kupiecki (przelew) jest ustalany indywidualnie i nadawany przez opiekuna handlowego