1. Wszelkie niezgodności ilościowe w dostawie należy zgłaszać niezwłocznie po dostawie maksymalnie do 5 (pięciu) dni od dnia dostawy. Po tym okresie każde tego typu zgłoszenie będzie traktowane jako powstałe z winy Kupującego i nie będzie przyjmowane.
 2. Niezgodności ilościowe należy zgłaszać na dwa sposoby:
 • poprzez zakładkę "REKLAMACJE I ZWROTY" znajdującą się w "MOJE KONTO" każdego z użytkowników serwisu B2B,
 • na właściwym formularzu (Formularz niezgodności dostawy) na mail magazyn@techrol.com.     

                                                                        Pobierz formularz niezgodności dostawy 1. Reklamacje jakościowe produktów należy składać niezwłocznie po ich zaistnieniu, korzystając z zakładki "REKLAMACJE I ZWROTY" znajdującą się w "MOJE KONTO" każdego z użytkowników serwisu B2B.
 2. Reklamacje jakościowe z tytułu rękojmi przyjmujemy w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu.
 3. W momencie wystąpienia reklamacji Kupujący powinien czytelnie wypełnić Protokół Reklamacji i przesłać go do biura obsługi reklamacji za pomocą zakładki "REKLAMACJE I ZWROTY" bądź na mail: reklamacje@techrol.com

Następnie w porozumieniu z Biurem Obsługi Reklamacji (BOR) należy na własny koszt dostarczyć reklamowany produkt wraz z oryginałem właściwie wypełnionego formularza reklamacji pod adres Sprzedającego:

 

TECH-ROL Sp. z o.o.;  ul. Poznańska 99;  05-850 Ożarów Mazowiecki;  Dział Reklamacji

 

Sprzedający (TECH-ROL), każdorazowo, może zlecić odbiór reklamowanego towaru swojej firmie kurierskiej na własny koszt za ujednoliconą opłatą w wysokości 14,99 zł brutto, która zostanie doliczona do rachunku Kupującego.

Każdy z użytkowników systemu B2B ma do wykorzystania COROCZNIE przyznawaną PULĘ DARMOWYCH WYSYŁEK KURIERSKICH, która dedykowana jest dla wysyłek z reklamowanymi produktami.
Po wyczerpaniu przyznanej puli, na co jest cały bieżący rok kalendarzowy, zaczynają obowiązywać Ogólne zasady funkcjonowania reklamacji w usłudze kurierskiej, które polegają na odsyłaniu produktów reklamacyjnych na własny koszt do dostawcy.

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 1. Przez właściwie wypełniony formularz reklamacyjny rozumiemy dokument zawierający numer i datę faktury zakupu, pieczęć i podpis Kupującego oraz telefoniczny numer kontaktowy, nazwę i indeks reklamowanego towaru, jego ilość oraz opis znalezionej nieprawidłowości. Stopień dokładności tego opisu może skrócić czas rozpatrywania reklamacji. Właściwe wypełnienie formularza jest warunkiem niezbędnym do sprawnego przebiegu procesu reklamacji.
 2. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od daty jej złożenia gdzie za datę złożenia stanowi data dostarczenia towaru do magazynu SprzedającegoKupujący na bieżąco jest informowany o statusie reklamowanego towaru.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji następuje naprawa bądź wymiana produktu na nowy. Towar ten zostaje dostarczony na koszt Sprzedającego. W innym wypadku wystawiona zostanie faktura korygująca.
 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji sporządzone zostanie jego pisemne uzasadnienie oraz zwrot reklamowanego produktu do Kupującego na koszt Sprzedającego.
 5. Produkt dotknięty uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego nie podlega reklamacji gdyż nie wynika z winy Sprzedającego. Dlatego też zawsze należy sprawdzać pod tym względem towar bez względu na rodzaj dostawy. Szczególną uwagę należy zwrócić zwłaszcza na przesyłki kurierskie sprawdzając, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Nasze paczki/palety obwinięte są szczelnie czarną folią i zabezpieczone naszą firmową taśmą klejącą. Prosimy nie przyjmować od kuriera paczek czy palet, jeżeli widać że są sklejone innymi taśmami niż naszymi firmowymi bądź jakość i szczelność opakowania rodzi podejrzenia. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

                                            Pobierz protokół Reklamacji